Quảng cáo từ khóa bằng văn bản hoặc bằng hình ảnh doanh nghiệp của Quý vị lên website tìm kiếm của Google, hoặc lên tất các các website đối tác thuộc Google (Ví dụ Youtube, Gmail…). Website của Quý khách luôn luôn đứng trang số 1 tại Google.com.

Chi phí cho quảng cáo từ khóa này chỉ từ 900.000 vnđ / 1 tháng.

Những công ty bán từ khóa Google khác thường đưa ra giá từ 3 đến 5 triệu đồng, chúng tôi luôn luôn theo sát giá với Google, nhưng vẫn đảm bảo 100% là website của Quý khách luôn luôn top 1 Google.com.

Một số trang web mà hiện tại chung tôi vừa thiết kế, vừa quảng cáo Google:

www.xegiarehoian.com, www.xehoiandananggiare.com, www.taxihoiangiare.com, www.xedananghoian.com

Kết quả tìm kiếm của một số từ khóa mà khách hàng đã mua:

Bạn có thể xem thống kế có bao nhiêu lượt khách đã truy cập website của bạn thông qua bảng báo cáo hằng ngày. Việc quảng cáo từ khóa trên Google rất quan trọng, nó có thể đưa dịch vụ của bạn ra toàn thế giới, hoặc đánh vào các đối tự du lịch tại Việt Nam. Khi họ thấy thông tin hấp dẫn từ website của bạn trên Google, họ sẽ liên lạc qua điện thoại hoặc tìm đến bạn. Và hãy để chúng tôi làm việc này thay cho bạn.

Trả lời