Thứ Năm, 13/06/2024
30 °c
Hội An

Thẻ: Đà Nẵng đi Bà Nà

Từ Đà Nẵng đi Bà Nà Hill bằng những cách sau: đi bằng xe máy, đi bằng xe trung chuyển, đi bằng Taxi hoặc thuê xe ô tô đi riêng. Thời gian di chuyển từ Đà Nẵng đến Bà Nà Hill khoảng 30 đến 40 phút.

Tin Tức Mới

Hoi An Connect