Thứ Hai, 27/05/2024
30 °c
Hội An

Thẻ: Hội An Đi Bà Nà

Từ Hội An đi Bà Nà Hill bằng những cách sau: đi bằng xe máy, đi bằng xe trung chuyển, đi bằng Taxi hoặc thuê xe ô tô đi riêng. Thời gian di chuyển từ Đà Nẵng đến Bà Nà Hill khoảng 60 đến 70 phút.

Tin Tức Mới

Hoi An Connect